Wyższe harmoniczne

W obecnych czasach dynamicznie rozwijające się technologie powodują, iż coraz bardziej wyspecjalizowane urządzenia wymagają coraz lepszej jakości energii. Od wielu lat rośnie liczba nieliniowych odbiorników, takich jak falowniki, napędy DC, zasilacze prądu stałego, których praca niekorzystnie wpływa na poziom wyższych harmonicznych w sieci.

Wysoki poziom harmonicznych w sieci zasilającej powoduje nieprawidłową pracę wielu urządzeń oraz jest przyczyna uszkodzeń i zniszczeń współpracującego sprzętu.

Duży poziom odkształceń wpływa na nieprawidłową pracę zabezpieczeń elektroenergetycznych, wyłączników różnicowoprądowych ogólnego stosowania, urządzeń sterowania i regulacji, sieci transmisji danych, komputerów, sterowników i wielu innych urządzeń.

Harmoniczne są też przyczyną przeciążenia i uszkodzeń baterii kondensatorów, transformatorów, silników indukcyjnych, urządzeń przekształtnikowych, kabli zasilających i sprzętu informatycznego itp.

Zakłócenia w sieci zasilającej pochodzące od wyższych harmonicznych są odpowiedzialne m.in. za wzrost mocy biernej i mocy odkształceń, zwiększenie strat przesyłowych, niestabilną pracę układu zasilania, rezonansowe wzrosty napięcia oraz inne niepożądane zjawiska negatywnie wpływające na prace urządzeń.

spalony transformator nagrzany dławik uszkodzone baterie kondensatorów uszkodzony zasilacz komputera pc
a) b) c) d)

Wpływ wyższych harmonicznych na pracę urządzeń: a) spalony transformator b) nagrzany dławik c) uszkodzone baterie kondensatorów d) uszkodzony zasilacz komputera PC

Często koszty serwisu, wymiany sprzętu oraz przestoje spowodowane awariami maszyn wielokrotnie przewyższają koszty zainstalowania urządzeń ograniczających wpływ odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą.